This Page

has moved to a new address:

Co piszczy w szkole ?: Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service